Eşgüdümlü Evrensel Zaman ve Php Dünya Saatleri (World Clock) Uygulaması

Eşgüdümlü Evrensel Zaman

UTC (Coordinated Universal Time), yani eşgüdümlü evrensel zaman (yahut saat) anlamına gelir. Teknik olarak aynı olmasa da, GMT ile aynı anlamda da kullanıldığı olur.

İngilizce kısaltma CUT (Coordinated Universal Time) ve Fransızca kısaltma TUC (Temps universel coordonné) arasında seçim yapılamadığından orta yol olarak UTC kısaltması seçilmiştir. İngiltere’de Greenwich’ten geçen meridyen referans kabul edilerek hesaplanır.

Türkiye Moskova Zaman Dilimi’ndedir; bu yüzden Türkiye saati UTC+2, yani UTC’den iki saat ileridedir. Fakat saatlerin bir saat ileri alınmasıyla Türkiye saati UTC+3’tür.
Kaynak:Wikipedia
—————-
PHP
GMT : 12:34
New York      : 8:34
Sydney          : 22:34
London          : 13:34

GMT : <?php echo date("G:i", time()-date("Z")+(0*3600)); ?>
New York : <?php echo date("G:i", time()-date("Z")+(-4*3600)); ?>
Sydney : <?php echo date("G:i", time()-date("Z")+(+10*3600)); ?>
London : <?php echo date("G:i", time()-date("Z")+(+1*3600)); ?>

Flash
www.clocklink.com sitesinden

Java Script

 <script language="JavaScript">
<!--
function worldClock(zone, region){
var dst = 0
var time = new Date()
var gmtMS = time.getTime() + (time.getTimezoneOffset() * 60000)
var gmtTime = new Date(gmtMS)
var day = gmtTime.getDate()
var month = gmtTime.getMonth()
var year = gmtTime.getYear()
if(year < 1000){
year += 1900
}
var monthArray = new Array ( "Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos",
"Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık")
var monthDays = new Array("31", "28", "31", "30", "31", "30", "31", "31", "30", "31", "30", "31")
if (year%4 == 0){
monthDays = new Array("31", "29", "31", "30", "31", "30", "31", "31", "30", "31", "30", "31")
}
if(year%100 == 0 && year%400 != 0){
monthDays = new Array("31", "28", "31", "30", "31", "30", "31", "31", "30", "31", "30", "31")
}
 
var hr = gmtTime.getHours() + zone
var min = gmtTime.getMinutes()
var sec = gmtTime.getSeconds()
 
if (hr >= 24){
hr = hr-24
day -= -1
}
if (hr < 0){
hr -= -24
day -= 1
}
if (hr < 10){
hr = " " + hr
}
if (min < 10){
min = "0" + min
}
if (sec < 10){
sec = "0" + sec
}
if (day <= 0){
if (month == 0){
	month = 11
	year -= 1
	}
	else{
	month = month -1
	}
day = monthDays[month]
}
if(day > monthDays[month]){
	day = 1
	if(month == 11){
	month = 0
	year -= -1
	}
	else{
	month -= -1
	}
}
if (region == "NAmerica"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(3)
	startDST.setHours(2)
	startDST.setDate(1)
	var dayDST = startDST.getDay()
	if (dayDST != 0){
		startDST.setDate(8-dayDST)
		}
		else{
		startDST.setDate(1)
		}
	endDST.setMonth(9)
	endDST.setHours(1)
	endDST.setDate(31)
	dayDST = endDST.getDay()
	endDST.setDate(31-dayDST)
	var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST && currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
if (region == "Europe"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(2)
	startDST.setHours(1)
	startDST.setDate(31)
	var dayDST = startDST.getDay()
	startDST.setDate(31-dayDST)
	endDST.setMonth(9)
	endDST.setHours(0)
	endDST.setDate(31)
	dayDST = endDST.getDay()
	endDST.setDate(31-dayDST)
	var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST && currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
 
if (region == "SAmerica"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(9)
	startDST.setHours(0)
	startDST.setDate(1)
	var dayDST = startDST.getDay()
	if (dayDST != 0){
		startDST.setDate(22-dayDST)
		}
		else{
		startDST.setDate(15)
		}
	endDST.setMonth(1)
	endDST.setHours(11)
	endDST.setDate(1)
	dayDST = endDST.getDay()
	if (dayDST != 0){
		endDST.setDate(21-dayDST)
		}
		else{
		endDST.setDate(14)
		}
	var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST || currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
if (region == "Cairo"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(3)
	startDST.setHours(0)
	startDST.setDate(30)
	var dayDST = startDST.getDay()
	if (dayDST < 5){
		startDST.setDate(28-dayDST)
		}
		else {
		startDST.setDate(35-dayDST)
		}
	endDST.setMonth(8)
	endDST.setHours(11)
	endDST.setDate(30)
	dayDST = endDST.getDay()
	if (dayDST < 4){
		endDST.setDate(27-dayDST)
		}
		else{
		endDST.setDate(34-dayDST)
		}
	var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST && currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
if (region == "Israel"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(3)
	startDST.setHours(2)
	startDST.setDate(1)
	endDST.setMonth(8)
	endDST.setHours(2)
	endDST.setDate(25)
	dayDST = endDST.getDay()
	if (dayDST != 0){
	endDST.setDate(32-dayDST)
	}
	else{
	endDST.setDate(1)
	endDST.setMonth(9)
	}
	var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST && currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
if (region == "Beirut"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(2)
	startDST.setHours(0)
	startDST.setDate(31)
	var dayDST = startDST.getDay()
	startDST.setDate(31-dayDST)
	endDST.setMonth(9)
	endDST.setHours(11)
	endDST.setDate(31)
	dayDST = endDST.getDay()
	endDST.setDate(30-dayDST)
	var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST && currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
if (region == "Baghdad"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(3)
	startDST.setHours(3)
	startDST.setDate(1)
	endDST.setMonth(9)
	endDST.setHours(3)
	endDST.setDate(1)
	dayDST = endDST.getDay()
		var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST && currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
if (region == "Australia"){
	var startDST = new Date()
	var endDST = new Date()
	startDST.setMonth(9)
	startDST.setHours(2)
	startDST.setDate(31)
	var dayDST = startDST.getDay()
	startDST.setDate(31-dayDST)
	endDST.setMonth(2)
	endDST.setHours(2)
	endDST.setDate(31)
	dayDST = endDST.getDay()
	endDST.setDate(31-dayDST)
	var currentTime = new Date()
	currentTime.setMonth(month)
	currentTime.setYear(year)
	currentTime.setDate(day)
	currentTime.setHours(hr)
	if(currentTime >= startDST || currentTime < endDST){
		dst = 1
		}
}
 
 
if (dst == 1){
	hr -= -1
	if (hr >= 24){
	hr = hr-24
	day -= -1
	}
	if (hr < 10){
	hr = " " + hr
	}
	if(day > monthDays[month]){
	day = 1
	if(month == 11){
	month = 0
	year -= -1
	}
	else{
	month -= -1
	}
	}
return monthArray[month] + " " + day + ", " + year + "<br>" + hr + ":" + min + ":" + sec + " DST"
}
else{
return monthArray[month] + " " + day + ", " + year + "<br>" + hr + ":" + min + ":" + sec
}
}
 
function worldClockZone(){
document.getElementById("GMT").innerHTML = worldClock(0, "Greenwich")
document.getElementById("Vancouver").innerHTML = worldClock(-8, "NAmerica")
document.getElementById("SanFrancisco").innerHTML = worldClock(-8, "NAmerica")
document.getElementById("Seattle").innerHTML = worldClock(-8, "NAmerica")
document.getElementById("LosAngeles").innerHTML = worldClock(-8, "NAmerica")
document.getElementById("Denver").innerHTML = worldClock(-7, "NAmerica")
document.getElementById("MexicoCity").innerHTML = worldClock(-6, "NAmerica")
document.getElementById("Houston").innerHTML = worldClock(-6, "NAmerica")
document.getElementById("Minneapolis").innerHTML = worldClock(-6, "NAmerica")
document.getElementById("NewOrleans").innerHTML = worldClock(-6, "NAmerica")
document.getElementById("Chicago").innerHTML = worldClock(-6, "NAmerica")
document.getElementById("Montgomery").innerHTML = worldClock(-6, "NAmerica")
document.getElementById("Indianapolis").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("Atlanta").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("Detroit").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("Miami").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("WashingtonDC").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("Philadelphia").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("NewYork").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("Montreal").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("Boston").innerHTML = worldClock(-5, "NAmerica")
document.getElementById("BuenosAires").innerHTML = worldClock(-3, "BuenosAires")
document.getElementById("SaoPaulo").innerHTML = worldClock(-3, "SAmerica")
document.getElementById("RioDeJaneiro").innerHTML = worldClock(-3, "SAmerica")
document.getElementById("Lisbon").innerHTML = worldClock(0, "Europe")
document.getElementById("Dublin").innerHTML = worldClock(0, "Europe")
document.getElementById("London").innerHTML = worldClock(0, "Europe")
document.getElementById("Madrid").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Barcelona").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Paris").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Brussels").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Amsterdam").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Frankfurt").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Rome").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Berlin").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Prague").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Vienna").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Stockholm").innerHTML = worldClock(1, "Europe")
document.getElementById("Athens").innerHTML = worldClock(2, "Europe")
document.getElementById("Helsinki").innerHTML = worldClock(2, "Europe")
document.getElementById("Minsk").innerHTML = worldClock(2, "Europe")
document.getElementById("Istanbul").innerHTML = worldClock(2, "Europe")
document.getElementById("Cairo").innerHTML = worldClock(2, "Cairo")
document.getElementById("Jerusalem").innerHTML = worldClock(2, "Israel")
document.getElementById("Beirut").innerHTML = worldClock(2, "Beirut")
document.getElementById("Moscow").innerHTML = worldClock(3, "Europe")
document.getElementById("Baghdad").innerHTML = worldClock(3, "Baghdad")
document.getElementById("Dubai").innerHTML = worldClock(4, "Dubai")
document.getElementById("Bangkok").innerHTML = worldClock(7, "Bangkok")
document.getElementById("Jakarta").innerHTML = worldClock(7, "Jakarta")
document.getElementById("HongKong").innerHTML = worldClock(8, "HongKong")
document.getElementById("Beijing").innerHTML = worldClock(8, "Beijing")
document.getElementById("Shanghai").innerHTML = worldClock(8, "Shanghai")
document.getElementById("Seoul").innerHTML = worldClock(9, "Seoul")
document.getElementById("Tokyo").innerHTML = worldClock(9, "Tokyo")
document.getElementById("Melbourne").innerHTML = worldClock(10, "Australia")
document.getElementById("Sydney").innerHTML = worldClock(10, "Australia")
document.getElementById("Brisbane").innerHTML = worldClock(10, "Brisbane")
document.getElementById("Vladivostok").innerHTML = worldClock(10, "Europe")
document.getElementById("Kamchatka").innerHTML = worldClock(12, "Europe")
 
setTimeout("worldClockZone()", 1000)
}
window.onload=worldClockZone;
 
//-->
</script>
 
<style type="text/css">
.hrow {
font-weight:bold;
color:#666666;
}
.hrow td{
padding-top: 20px;
width: 140px;
}
</style>
 
<table width="100%" cellspacing="5">
<tr class="hrow">
<td>GMT</td><td>Vancouver</td><td>San Francisco</td><td>Seattle</td>
<td>Sydney</td>
<td>Brisbane</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="GMT"></span></td><td><span id="Vancouver"></span></td><td><span id="SanFrancisco"></span></td><td><span id="Seattle"></span></td>
<td><span id="Sydney"></span></td>
<td><span id="Brisbane"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Los Angeles</td><td>Denver</td><td>Mexico City</td><td>Houston</td>
<td>Vladivostok</td>
<td>Kamchatka</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="LosAngeles"></span></td><td><span id="Denver"></span></td><td><span id="MexicoCity"></span></td><td><span id="Houston"></span></td>
<td><span id="Vladivostok"></span></td>
<td><span id="Kamchatka"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Minneapolis</td><td>New Orleans</td><td>Chicago</td><td>Montgomery</td>
<td>Shanghai</td>
<td>Seoul</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="Minneapolis"></span></td><td><span id="NewOrleans"></span></td><td><span id="Chicago"></span></td><td><span id="Montgomery"></span></td>
<td><span id="Shanghai"></span></td>
<td><span id="Seoul"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Indianapolis</td><td>Atlanta</td><td>Detroit</td><td>Miami</td>
<td>Tokyo</td>
<td>Melbourne</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="Indianapolis"></span></td><td><span id="Atlanta"></span></td><td><span id="Detroit"></span></td><td><span id="Miami"></span></td>
<td><span id="Tokyo"></span></td>
<td><span id="Melbourne"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Washington DC</td><td>Philadelphia</td><td>New York</td><td>Montreal</td>
<td>Bangkok</td>
<td>Jakarta</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="WashingtonDC"></span></td><td><span id="Philadelphia"></span></td><td><span id="NewYork"></span></td><td><span id="Montreal"></span></td>
<td><span id="Bangkok"></span></td>
<td><span id="Jakarta"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Boston</td><td>Buenos Aires</td><td>Sao Paulo</td><td>Rio De Janeiro</td>
<td>Hong Kong</td>
<td>Beijing</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="Boston"></span></td><td><span id="BuenosAires"></span></td><td><span id="SaoPaulo"></span></td><td><span id="RioDeJaneiro"></span></td>
<td><span id="HongKong"></span></td>
<td><span id="Beijing"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Lisbon</td><td>Dublin</td><td>London</td><td>Madrid</td>
<td>Beirut</td>
<td>Moscow</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="Lisbon"></span></td><td><span id="Dublin"></span></td><td><span id="London"></span></td><td><span id="Madrid"></span></td>
<td><span id="Beirut"></span></td>
<td><span id="Moscow"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Barcelona</td><td>Paris</td><td>Brussels</td><td>Amsterdam</td>
<td>Baghdad</td>
<td>Dubai</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="Barcelona"></span></td><td><span id="Paris"></span></td><td><span id="Brussels"></span></td><td><span id="Amsterdam"></span></td>
<td><span id="Baghdad"></span></td>
<td><span id="Dubai"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Frankfurt</td><td>Rome</td><td>Berlin</td><td>Prague</td>
<td>Minsk</td>
<td>Istanbul</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="Frankfurt"></span></td><td><span id="Rome"></span></td><td><span id="Berlin"></span></td><td><span id="Prague"></span></td>
<td><span id="Minsk"></span></td>
<td><span id="Istanbul"></span></td>
</tr>
<tr class="hrow">
<td>Vienna</td><td>Stockholm</td><td>Athens</td><td>Helsinki</td>
<td>Cairo</td>
<td>Jerusalem</td>
</tr>
<tr>
<td><span id="Vienna"></span></td><td><span id="Stockholm"></span></td><td><span id="Athens"></span></td><td><span id="Helsinki"></span></td>
<td><span id="Cairo"></span></td>
<td><span id="Jerusalem"></span></td>
</tr>
</table>

Ek dosyadan java script uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Ek Dosyalar:

GMTVancouverSan FranciscoSeattle Sydney Brisbane
Los AngelesDenverMexico CityHouston Vladivostok Kamchatka
MinneapolisNew OrleansChicagoMontgomery Shanghai Seoul
IndianapolisAtlantaDetroitMiami Tokyo Melbourne
Washington DCPhiladelphiaNew YorkMontreal Bangkok Jakarta
BostonBuenos AiresSao PauloRio De Janeiro Hong Kong Beijing
LisbonDublinLondonMadrid Beirut Moscow
BarcelonaParisBrusselsAmsterdam Baghdad Dubai
FrankfurtRomeBerlinPrague Minsk Istanbul
ViennaStockholmAthensHelsinki Cairo Jerusalem